Профилактика

Екипът на Вимплант вярва, че един от най-важните аспекти в стоматологичното здраве е профилактиката. Тя играе основа роля за запазването на зъбите и парадонта. Денталната профилактика се стреми към предпазване на пациента от заболяванията на устната кухина и техните усложнения. Денталната профилактика включва услуги като почистване на зъбен камък и плака, полиране на зъбите. Нашият екип препоръчва провеждането на профилактични прегледи на всеки 3 или 6 месеца, в зависимост от състоянието на зъбите на пациента, за да осигурим минимално инвазивно лечение, без болка и без усложнения.

X