Лечение на възрастни

Лечението при възрастните започва с изготвяне на план, като за всеки зъб се избира брекет, съобразен с ротацията, наклона и биомеханиката на зъба. Дъгите на брекетите също се изработват по индивидуално задание, съобразени с натуралната форма на зъбната дъга. Ние в дентална клиника Вимплан освен конвенционалните методи за ортодонтски корекции, предлагаме и лечение с Invisalign (USA), един от най-иновативните методи в сферата на ортодонтията. То се извършва с помощта на прозрачни, почти незабележими сменяеми шини (алайнери). При първоначалния преглед се вземат отпечатъци, който се сканират и чрез тях се изработва 3D модел на вашите зъби. След одобрение на модела от пациента, се пристъпва към изготвяне на серия шини за различните етапи от лечението. При тежки деформации в захапката, може да се наложи комбинация от ортодонтско и хирургично лечение, което включва пред хирургична фаза за подреждане на зъбите и коригиране на зъбните дъги, чрез използването на ортодонтски апарат. След това се прибягва до хирургично преместване на челюстта в правилната захапка.

X