Орална хирургия

Услугите на Вимплант в областта на хирургичната стоматология включват лечение на различни орални и лицево-челюстни заболявания. Ние използваме едни от най-модерните методи, така че да гарантираме за постигането на желаните от пациента резултати, но и минималните нива на болка и дискомфорт по време, а и след провеждането на интервенциите. Денталната хирургия изисква надеждна и адекватна диагностика, както и професионално технологично изпълнение, в комбинация с модерна апаратура. Нашите специалисти работят с изключителна прецизност, като гарантират ефективното изпълнение на всички видове хирургични манипулации, като например лечение на възпалителни процеси и заболявания на парадонта, оперативно лечение на кисти, доброкачествени тумори, синус лифт, репозиция и фиксация на фрактурирани челюсти или експулсивни (избити) зъби, подготовка на пациента за поставяне на зъбни импланти.

X