Лечение на деца

Ние в дентална клиника Вимплант вярваме, че грижата за зъбите трябва да започне от ранна детска възраст. Изграждането на доверие с малките пациенти е ключов елемент при лечението на деца. Нашите специалисти вярват, че първите посещения на децата при дентален специалист, играят важна роля в по-нататъшното им отношение към денталното здраве и хигиена. Своевременното лечение на кариесите на млечните зъби е важно за запазването им до смяната им с постоянните зъби. Преждевременната загуба на млечен зъб може да доведе до усложнения, като разместване на съседните зъби или липса на място за постоянен зъб. Профилактиката при деца е от изключителна важност за осигуряване на здрави постоянни зъби.

X