Циркониеви корони

Поставянето на циркониеви корони е предпочитан метод и материал в денталната естетика. Циркониевите корони се изработват от естествен материал - силикат, който е най-здравият съвременен керамичен материал, използван в стоматологията. Те се отличават с много по-добра естетика в сравнение с метало-керамичните корони, поради по-високата им пропускливост на светлина. Другият положителен показател е фактът, че циркониевите корони са неподатливи на биологичната среда в устата и не променят цвета си, а също могат да бъдат изработени така, че да са в пълен унисон с естествените зъби на пациента. Циркониевите коронки са биосъвместими и не предизвикват алергии при пациентите, а добрите им изолационни свойства не предизвикват чувствителност.

X